Dykkertjenester

Vi har et dyktig team med dyktigere med god og bred kompetanse på mange fagfelt. Vi kan hjelpe deg med et vidt spekter av tjenester fra konstruksjonsarbeid til ROV-inspeksjoner. 

Trenger du å støpe noe under vann? Vi har utstyret og kompetansen til å hjelpe deg og sørge for en nøyaktig og godt utført støpejobb. 

Har du noe du ønsker å bygge under vann? Våre dykkere har god kompetanse på konstruksjonsarbeid under vann.

Har du noe som må sveises eller et hull som skal repareres? Vi tilbyr også sveisetjenester under vann.

Boring under vann krever en spesiell kompetanse. Omstendighetene er annerledes enn på tørt land, men våre dyktige dykkere har mye erfaring med denne typen arbeid. 

Det er ikke alltid lett å få full oversikt over tilstanden både på havbunn, skrog og annet utstyr under vann. Vi tilbyr derfor både foto og film med høy oppløsning, noe som gir kundene våre den oversikten de trenger. 

ROV-Inspeksjoner er viktige verktøy for mange av kundene våre og gjør at de får den gode oversikten over hvordan tilstanden på skrog, merder eller annet utstyr. I tillegg kan ROV-inspeksjoner være trygge og gode metoder for å finne gammelt sprengstoff eller lignende som ligger glemt på havbunnen. 

Av og til mister en ting på havet (eller i ferskvann), eller ting forsvinner og en trenger hjelp til å finne dem igjen. Uansett hva du trenger hjelp til å lete etter på havets (eller vannets) bunn kan våre dyktige dykkere hjelpe deg eller bedriften din oppdrive det tapte. 

Servicebåter med dykkekapasitet

Vi har flere servicebåter med dykke-kapasitetet noe som gjør at vi kan tilby en enda bredere portefølje av tjenester enn kun dykking. Blant annet kan vi bidra med utsetting av flytebrygger, notvask og sleping.

Å holde utstyret rent er viktig for alle bransjer, men havet tilfører et ekstra element av utfordring. Grundig notvask handler om miljø, dyrevelferd og økonomi og sørger for at utstyret holder seg mye lenger.

Har du behov for bruk av kran ute på havet? Våre service-båter er utstyrt kraner for de som trenger det. 

Ting må av og til flyttes på, enten fordi det ikke lenger kan gå for egen motor, må settes på rett plass eller fjernes. Vi har derfor også mulighet for sleping på våre servicebåter, slik at vi kan bistå kundene våre med akkurat dette.

Utsetting av flytebrygger og sjøslanger krever godt utstyr og kompetanse og vi har god erfaring med begge deler. Servicebåtene våre har alt utstyret og det rette teamet for å utføre både små og store oppdrag og utsettinger.