Om Barentsdykk

Barentsdykk tilbyr kommersielle dykkertjenester for både offentlige og private aktører. Våre tjenester inkluderer støping, sveising, inspeksjon og service under vann. Vi har 16 ansatte spredt over to lokasjoner, Hammerfest og Mehamn, hvorav 8 er dykkere, 2 arbeider på kontoret og 6 driver med service.


Våre Tjenester

Barentsdykk tilbyr forskjellige typer undervannsservice, med hovedvekt på arbeid for havbruksnæringen og fiskeflåten. Eksempler på tjenesterområder er støping, sveising, borring, foto, filming, ROV-inspeksjoner, søk og konstruksjonsarbeid alt under vann. I tillegg til dykkere har vi to servicebåter med kapasitet for dykking, sleping, utsetting av flytebrygger og sjøslanger, notvask og en kran til forskjellige typer arbeid.


Informasjon om virksomhetens arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø

Barents dykk Mehamn AS jobber aktivt med å begrense det fremtidige fotavtrykket. I den sammenheng har vi satt søkelys på hvordan vi oppfattes i et miljøperspektiv, samt hvilke tiltak vi kan iverksette for måloppnåelse. Vi har som mål å bli Miljøfyrtårn-sertifisert ila fjerde kvartal 2023.

Gjennom å gi mulighet for innspill kan virksomheten forstå hvilke behov og forventninger dere har til våre tjenester og hvordan de kan forbedres. Innspill fra dere gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss som leverandør i fremtiden.

Tjenester under vann:

Notvask

Foto

Film

Borring

Søk

Sleping

ROV-Inspeksjoner

Utsetting (flyterbrygger og sjøslanger)

Støping

Kranarbeid

Velkommen til vårt kontor i Mehamn: